Dòng Panamera

Xe Panamera Turbo

Thrilling contradictions. 382 kW (520 hp) tại 6.000 rpm 0-100 km/h trong 4,1 s (tự động) Tốc độ tối đa: 305 km/h (tự động) VNĐ: 8.375.400.000

Xe Panamera 4S Executive

Thrilling contradictions. 309 kW (420 hp) tại 6.000 rpm 0-100 km/h trong 5,0 s (tự động) Tốc độ tối đa: 286 km/h (tự động) VNĐ: 7.656.000.000 *

Xe Panamera 4S

Thrilling contradictions. 309 kW (420 hp) tại 6.000 rpm 0-100 km/h trong 4,8 s (tự động) Tốc độ tối đa: 286 km/h (tự động) VNĐ: 6.252.400.000

Xe Panamera S

Thrilling contradictions. 309 kW (420 hp) tại 6.000 rpm 0-100 km/h trong 5,1 s (tự động) Tốc độ tối đa: 287 km/h (tự động) VNĐ: 5.953.200.000

Xe Panamera 4

Thrilling contradictions. 228 kW (310 hp) tại 6.200 rpm 0-100 km/h trong 6,1 s (tự động) Tốc độ tối đa: 257 km/h (tự động) VNĐ: 4.510.000.000

Xe Panamera

Thrilling contradictions. 228 kw (310 hp) tại 6.200 rpm 0-100 km/h trong trong 6,3 s (tự động) Tốc độ tối đa: 259 km/h (tự động) VNĐ: 4.426.400.000