Dòng Cayenne

Xe Cayenne Turbo S

Higher Authority. 405 kW (550 hp) tại 6.000 rpm 0-100 km/h trong 4,5 s (tự động) Tốc độ tối đa: 283 km/h (tự động) VNĐ: 7.849.600.000

Xe Cayenne Turbo

To the point. 368 kW (500 hp) tại 6.000 rpm 0-100 km/h trong 4,7 s (tự động) Tốc độ tối đa: 278 km/h (tự động) VNĐ: 6.463.600.000

Xe Cayenne GTS

Purist. 309 kW (420 hp) tại 6.500 rpm 0-100 km/h trong 5,7s (tự động) Tốc độ tối đa: 261 km/h (tự động) VNĐ: 4.908.200.000