Dòng Boxster

Xe Boxster S

Spirit, declared. 232 kW (315 hp) tại 6.700 rpm 0-100 km/h trong 5,1 s (tự động) Tốc độ tối đa: 279 km/h (tự động) VNĐ: 3.790.600.000

Xe Boxster

Spirit, declared. 195 kW (265 hp) at 6.700 rpm 0-100 km/h trong 5,8 s (tự động) Tốc độ tối đa: 264 km/h (tự động) VNĐ: 3.031.600.000 *