Dòng 911

Xe 911 Carrera S Carbiolet

Porsche Identity. 294 kW (400 hp) tại 7.400 rpm 0-100 km/h trong 4,5 s (tự động) Tốc độ tối đa: 299 km/h (tự động) VNĐ: 7.103.800.000 *

Xe 911 Carrera Carbiolet

Porsche Identity. 257 kW (350 hp) tại 7.400 rpm 0-100 km/h trong 4,8 s (tự động) Tốc độ tối đa: 284 km/h (tự động) VNĐ: 6.254.600.000

Xe 911 Carrera S

Porsche Identity. 294 kW (400 hp) tại 7.400 rpm 0-100 km/h trong 4,3 s (tự động) Tốc độ tối đa: 302 km/h (tự động) VNĐ: 6.364.600.000 *

Xe 911 Carrera

Porsche Identity. 257 kW (350 hp) tại 7.400 rpm 0-100 km/h trong 4,6 s (tự động) Tốc độ tối đa: 287 km/h (tự động) VNĐ: 5.522.000.000